Preview Mode Links will not work in preview mode

Snickarpodden


Feb 1, 2018

Välkommen till Sveriges modigaste byggpodd! Snickarpodden är en ny podd av och med sex bygglärlingar i Stockholm. Snickarpodden presenteras i samarbete med JM.