Preview Mode Links will not work in preview mode

Snickarpodden


Mar 21, 2019

Snickarlärlingarna Linn och Sussie pratar om livet som snickarlärlingar och snacket på jobbet. Är snickare ett vanligt jobb eller påverkar det hela ens liv? Om yrkesstolthet, arbetarklass, passion och ökat självförtroende.